Armenia s-2 s-3 s-4 s-3
01 / 05

Armenia

02 / 05

s-2

03 / 05

s-3

04 / 05

s-4

05 / 05

s-3

Բերդ

Լոռի կամ Լոռե բերդը գտնվում է Ստեփանավանից մոտ 5 կմ հյուսիս-արևելք՝ Ձորագետի ձախ ափին։ Հիմնադրել է Դավիթ Անհողինը հավանաբար՝ 1005 - 1020 թթ.։

Contact

Yerevan, Davidashen 4, 5/3
+374 60 46-21-96
Mobile: +374 93 46-21-96
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
arandgo.am
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Open hours

Monday 10:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 19:00
Sunday we are closed

we are open

Contact us